TERMENI ȘI CONDIȚII

Utilizarea site-ului Examen.md, implică acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu termeni și condiții de utilizare impuse, vă rugăm să părăsiți imediat site-ul.

Definiții: (Următorii termeni vor fi definiți pentru o mai buna înțelegere a condițiilor de utilizare):

 • Utilizator – orice persoană interesată de site-ul Examen.md sau care accesează site-ul Examen.md;
 • Serviciu – acordarea către utilizator a accesului la date și informații transmise de Examen.md prin Internet.

Obligațiile Utilizatorului:

 • Utilizatorul site-ului web este obligat ca la fiecare accesare a site-ului web sau la utilizarea serviciilor oferite să acționeze în mod legal. Utilizatorul se obligă să:
  • nu modifice, reproducă, acorde licențe, creeze produse derivate, transfere sau vândă orice fel de informații sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui site web;
  • nu folosească și să nu permită vreunui terț (și să nu îl autorizeze) să folosească serviciul Examen.md pentru a transmite sau a recepționa materiale care contravin dispozițiilor legale în vigoare sau au un conținut obscen, abuziv, vulgar, defăimător, ofensator, amenințător, încalcă orice alt drept de proprietate intelectuală sau este în orice alt mod ofensator;
  • nu desfășoare (și să nu permită) activitatea de cracking sau hacking, sau atacurile de tipul "Denial of Service". Utilizatorii care violează securitatea sistemelor sau rețelelor vor fi acționați în instanță, civil și penal.

 • Utilizatorul este de acord să nu facă răspunzător și să nu acționeze proprietarii site-ului Examen.md în justiție atât cu privire la orice pretenție ridicată de către un terț, rezultată din utilizarea serviciului și a Internetului de către Utilizator, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecință sau de altă natură), costuri, acțiuni, procese, pretenții, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite in vreun fel sau provocate direct de Examen.md ca urmare a încălcării sau ignorării de către Utilizator a acestor condiții.

Limitarea răspunderii

 • Utilizatorul declară în mod expres ca înțelege și este de acord cu următoarele afirmații:
  • Utilizarea serviciului se face pe propria răspundere. Astfel Examen.md nu poate fi responsabil pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului său sau a site-urilor web în legătură cu acesta.
  • Proprietarii site-ului Examen.md nu este răspunzător și nu oferă nicio garanție că:
   • serviciul va îndeplini toate cerințele dumneavoastră;
   • serviciul va fi disponibil sau funcționa 24 de ore din 24;
   • orice eroare de program sau disfuncționalitate va fi remediată;
   • datele prezentate pe site sunt actuale sau corecte;
   • informațiile furnizate de Utilizator vor fi acceptate și afișate pe site.
  • Orice informație obținută prin utilizarea serviciului pus la dispoziție de către Examen.md poate fi folosită doar pe riscul propriu al Utilizatorului. Utilizatorul va fi singura persoană responsabilă de eventualele pierderi ce pot rezulta din utilizarea acestor informații.

  • Nici un sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de către Utilizator de pe site-ul Examen.md prin intermediul serviciului, nu va crea o garanție care nu este stipulata expres în Condițiile de Utilizare.

Securitate

Utilizatorul ia la cunoștință ca proprietarii site-ului Examen.md nu poate controla și nu oferă nici un fel de garanții privind securitatea informațiilor care sunt vehiculate prin Internet.

Conexiunea la alte Site-uri

 • Serviciul poate fi folosit de către Utilizator pentru a afla diferite informații afișate de către Examen.md pe WEB, pentru a face legătura cu alte site-uri web din lume, iar Utilizatorul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele rețele sau site-uri. Utilizatorul acceptă starea de fapt că Examen.md nu controlează aceste site-uri, nu este responsabil și nu își asumă nicio obligație în ceea ce privește alte site-uri, orice link din alte site-uri sau conținutul acestora.

 • Orice includere de link-uri spre alte site-uri este făcută numai pentru a putea fi folosită de Utilizator și nu implică sprijinirea de către Examen.md a materialului disponibil pe acele site-uri sau rețele și nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul accesează acele site-uri și le folosește produsele și serviciile exclusiv pe propriul risc.

Proprietate intelectuala

 • Utilizatorul declara în mod expres că a luat la cunoștința faptul ca toate reprezentările stilizate, logo-urile și simbolurile asociate și combinații ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, folosite pe acest site (cu excepția aplicațiilor folosite in baza "second party site's policies"), sunt mărci înregistrate ale Examen.md.

Generalități

 • Modificări ale condițiilor – Examen.md poate modifica prezentele condiții la anumite intervale de timp fără a anunța Utilizatorul. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoștința Utilizatorului prin afișare pe site-ul web. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către Utilizator dacă acesta continua sa folosească serviciul după afișarea lor pe site-ul web.

 • Forța Majoră – Examen.md nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute in aceste condiții, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului sau, incluzând dar nelimitandu-se la evenimente fortuite, condiții meteorologice nefavorabile, acțiunea sau inacțiunea guvernului sau a altor autorități, a altor rețele de care Examen.md nu este responsabilă.

 • Jurisdicție – Acest site web (exclusiv site-uri ale terțelor părți spre care exista linkuri) este controlat de către Examen.md. Prin accesarea acestui site, Utilzatorul accepta ca aceste condiții și orice disputa legată de ele sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile Moldovei, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicției exclusive a instantelor judecătorești de pe teritoriul Moldovei. Acest site web poate fi accesat de oriunde din Moldova și de peste hotare. Examen.md nu oferă nici o asigurare că ceea ce acest site conține se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor țări în afara Moldovei. Dacă Utilizatorul accesează acest site din afara Moldovei, o face pe riscul sau și este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului in care se afla.

 • Confidențialitate – Examen.md nu garantează că utilizarea acestui site va fi confidențiala și nici nu suntem responsabil pentru nici o pagubă pe care o suferă Utilizatorul sau alta persoana ca rezultat al încălcării confidențialității cu privire la utilizarea de către Utilizator a acestui site. Orice informație pe care Utilizatorul o dezvăluie pe site se poate să nu fie în siguranță pe durata transmiterii ei prin Internet. Terțe părți au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face Utilizatorul când folosește acest site web. Unele servicii pe care le accesează Utilizatorul pe acest site permite Examen.md sa primească informații cu caracter personal.

Clauze finale

Examen.md poate colabora cu terți pentru a vă putea oferi în condiții optime serviciul gratuit.

Acești termeni și condiții pot fi modificați ulterior, la orice dată de către proprietarii site-ului Examen.md, fără a fi necesara o notificare prealabilă. Atunci când se operează aceste modificări, vom pune la dispoziție o nouă versiune a Termenilor și Condițiilor pe Site. Utilizatorul este obligat sa verifice periodic acești termeni și condiții.

Începe testul